0462 325 66 25 - 26

MÜŞTERİ İLETİŞİM HATTI

Ürünlerimiz


Kasko Sigortası ile aracınızı trafik kazaları, hırsızlık, kötü niyetli hareketler gibi çeşitli hasar ve kayıplara karşı güvenceye alabilirsiniz.


Trafik Sigortası ile motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına ya da bir şeyin zarara uğramasına sebep olduğu takdirde, 2918 sayılı Trafik Kanununa göre; aracın işletenine düşen hukuki sorumluluğu Hazine Müsteşarlığı'nca saptanan sigorta limitlerine kadar teminat altına alabilirsiniz.


Ev ve İş Yeri Sigortaları ile ev, iş yeri ve içindeki mal varlığınızı olası risklere karşı güvence altına alabilirsiniz.


Dask Sigortası ile deprem, deprem sonucu yangın, infilak ve yer kayması sonucu binalarda ve temellerinde doğrudan ortaya çıkabilecek maddi zararları güvence altına alırsınız.


Seyahat Sigortası ile seyahatiniz sırasında öngörülmeyen bir olay meydana gelmesi durumunda yardım alabilirsiniz.


Nakliyat Sigortası ile deniz, kara ve hava taşıt araçlarıyla nakledilen mal ve kıymetlere taşınma esnasında meydana gelebilecek kayıp ve hasarları teminat altına alabilirsiniz.


Mühendislik Sigortası ile makine veya elektronik cihazlarınızda meydana gelebilecek ani ve beklenmedik hasarları teminat altına alabilirsiniz.


Mesleki Sorumluluk Sigortası ile mesleğinizi icra ederken yapmış olduğunuz hata, ihmal ve kusurlar sonucunda müşterilerinizin ölüm, sakat kalma ve benzeri olumsuz durumlarla karşılaşmaları durumunda ileri sürülecek tazminat taleplerini teminat altına alabilirsiniz. Doktor, avukat, mali müşavir, mühendis, mimar ve bunun gibi serbest meslek sahiplerini, mesleklerinin uygulanması sırasındaki hata ve ihmaller nedeniyle kendilerine karşı müşteriler ve 3. şahıslar tarafından ileri sürülebilecek zarar ve ziyan taleplerinin sonuçlarına karşı korur.


Konut-Eşya Sigortası ile ev sahibi veya kiracı olarak evinizde bulunan eşyalarınızı maddi zararlara ve risklere karşı istediğiniz planı seçerek güvence altına alabilirsiniz. 10, 15, 20 ve 25 bin TL'lik 4 teminattan sizin için en uygun planı seçebilirsiniz. Evinizde bulunan eşyaların toplam sigorta bedeline bakılmaksınızın, seçilen plan dahilinde ilk ateş esasına göre maddi zararları teminat altına alırsınız.


Hayat ve Sağlık Sigortası
Sağlığınızı kaybettiğinizi düşünmek bile istemiyoruz. Ama ya bir gün başınıza gelirse?
Ne şanslıyız ki artık hemen bütün rahatsızlıkların bir tedavisi var. Peki ya sizin bu tedaviyi karşılayacak ekonomik gücünüz var mı?
Artık Türkiye'nin en seçkin sağlık kurumlarında tedavi olabilirsiniz. Hem de tedavi masraflarını düşünmeden...
Hayat Sigortası, beklenmedik risklere karşı sizin ve ailenizin yaşam standartlarının aynı koşullarla korunarak devam etmesini sağlayan bir sigortadır.


Tarım Sigortaları: ( TARSİM )
Tarım sektörü, dünya nüfusu açısından taşıdığı kritik önemin yanı sıra ekonomik, sosyal, siyasal, teknolojik ve kişisel risklerden yüksek düzeyde etkilenen, son derece hassas bir faaliyet sahası olarak kendine özgü bir yapıya sahiptir. Bu açıdan bakıldığında, tarımın insanlığın beslenmesindeki fonksiyonunu etkili bir şekilde yerine getirmesi; tarımsal üretimi tehdit eden risklerin yönetimiyle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenler, gelişmiş ülkeler, uyguladıkları çeşitli korumacılık politikaları, "Risk Yönetim Programları" ve bu programlar içerisinde önemli bir yer alan; "Tarım Sigortaları Uygulamaları" ile risk paylaşımını ve transferlerini gerçekleştirmektedirler. Ülkemizde de tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat altına alınabilmesi amacıyla bir sigorta mekanizmasının devreye sokulması düşünülmüş ve bu amaçla 14/06/2005 tarihli 5363 sayılı "Tarım Sigortaları Kanunu" çıkarılmıştır.
HIZLI MENÜ

HİZMETLERİMİZ

BİZE ULAŞMAK İÇİN